shadow

Consumptief Krediet

Consumptief krediet! Wie kent het niet? Of te wel vele Nederlanders hebben een lening lopen bij een bank of een andere instelling. Van Steinvoorn Assurantiën kan u op dit gebied ook zeker van dienst zijn. Wij denken daarbij niet alleen hoeveel u kunt lenen maar ook hoe u denkt dit later in de toekomst terug te betalen. Uit hoofde van de Wet Financieel Toezicht hebben wij een zorgplicht naar u toe. Daarnaast is ons beleid erop gericht u financieel vooruit te helpen. Dit betekent dat wij het belangrijk vinden dat u uw financiële zaken op orde hebt.

Belangrijk!

Bij het afsluiten van een lening komt veel meer kijken dan de rente die u moet betalen. U dient rekening te houden met aflossing, eventuele werkloosheid en overlijden. Zeker belangrijk is of uw de maandlasten kunt dragen. Maar pas op voor aanbieders met extreem lage rentepercentages, in de praktijk kan de maandlast gaan tegenvallen als er andere verplichtingen tegenover staan. Dan heeft u helemaal niets aan een lage rente!

De belangrijkste vormen van consumptief krediet zijn de persoonlijke lening en het doorlopend krediet. Wat voor u belangrijk is dat kan per situatie verschillen.

Een persoonlijke lening is een vorm waarbij de lening in een keer aan u wordt uitgekeerd en daarna met een vaststaande looptijd en rente wordt terugbetaald. Deze vorm van krediet wordt vaak gebruikt voor de wat langere termijn.

Een doorlopend krediet is een vorm waarbij de lening veelal tijdelijk wordt gebruikt. Dit krediet kan geheel of gedeeltelijk worden opgenomen. Over het openstaande saldo van het krediet betaalt u rente. De rente is hier meestal hoger dan een persoonlijke lening. Maar u kunt het doorlopend krediet wel in een keer aflossen.

Wat voor u geschikt kan zijn is dus geheel afhankelijk van uw situatie. Het motto van Van Steinvoorn Assurantiën blijft wel: U kunt beter eerst sparen alvorens u besluit te gaan lenen.

Bij iedere aanvraag voor consumptief krediet kan door de kredietverstrekker bij het BKR te Tiel worden getoetst wat uw leenhistorie is.

Advies

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een gedegen en onafhankelijk advies.