shadow

Dienstverleningsdocument

Geachte Klant,

Uit hoofde van de Wet Financieel Toezicht informeren wij u graag wat u van ons kunt verwachten, wie wij zijn en op welke manier wij werken. Het dienstverleningsdocument is in de plaats gekomen voor de dienstenwijzer.

Wie is Van Steinvoorn Assurantiën?

Van Steinvoorn Assurantiën is statutair gevestigd te Drachten, bij de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 01120378. Als bemiddelaar staan wij geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12016959. Ons postadres is: Postbus 673, 9200 AR te Drachten, Telefoon: 06 4356 2525.

Advies

Een goed advies begint met de inventarisatie van uw huidige situatie, daarna kunt u samen met de adviseur uw wensen en behoeften vast stellen. Ons kantoor kan voor vele situaties een oplossing bieden doordat wij een vergunning hebben voor:

Levensverzekeringen
Schadeverzekeringen
Spaarrekeningen
Hypothecair krediet
Consumptief krediet

Het advies wat wij geven is vrij van elke contractuele verplichting, dit betekent dat wij niet gebonden zijn aan welke bank of hypotheekverstrekker dan ook. Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming.

Beloning

Wat kost een adviesgesprek zal u zich afvragen? Wanneer u na een vrijblijvend adviesgesprek een product via ons afneemt, ontvangen wij van de aanbieder van dat product een kostenvergoeding welke onderdeel vormt van de premie, afsluit/doorloopprovisie, beheervergoeding dan wel rente die bij u in rekening wordt gebracht. Van Steinvoorn Assurantiën streeft er naar om de kosten zo laag mogelijk te houden. Hierover informeren wij u vooraf.

Klachten

Mocht u ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn, neemt u dan contact met ons op. Wij zullen onze uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen. Als u vindt dat uw klacht niet naar behoren is afgehandeld, kunt u uw klacht voorleggen aan de onafhankelijke instantie waar wij bij zijn aangesloten: Kifid.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AN DEN HAAG

Documenten

Klik hier om een digitale versie van onze dienstverlening te downloaden.